Odroczenie terminu przeglądu

WAŻNA INFORMACJA

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 mogą Państwo odroczyć planowy termin wykonania przeglądu maszyny.

Zgodnie z komunikatami rządowymi oraz zalecaniami sanepidu, w związku z występowaniem koronawirusa COVID-19 w Polsce, by ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum informujemy, że umożliwiliśmy naszym klientom odroczenie terminu przeglądu maszyny.

Terminy przeglądów maszyn są ściśle określone w Warunkach Gwarancji. Przegląd Zerowy - to darmowy przegląd maszyny, który należy wykonać w miejscu zakupu maszyny po wypaleniu 5 zbiorników paliwa lub maksymalnie do 60 dni od dnia zakupu maszyny. Płatny Przegląd Gwarancyjny dla zakupu komercyjnego, który należy wykonywać co 6 miesięcy licząc od dnia zakupu. Płatny Przegląd Gwarancyjny dla zakupu konsumenckiego, który należy wykonywać co 12 miesięcy licząc od dnia zakupu.

Jeśli termin przeglądu Państwa maszyny powinien nastąpić wkrótce, a jego wykonanie jest uniemożliwione lub utrudnione przez obecną sytuację epidemiologiczną to wystarczy nas powiadomić o tym fakcie poprzez wysłanie formularza umieszczonego poniżej. W formularzu należy wybrać odpowiedni rodzaj maszyny, symbol oraz wpisać numer seryjny - ten sam, który widnieje na Certyfikacie Przedłużonej Gwarancji / na maszynie / w książce gwarancyjnej.

WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ
aby odroczyć termin wykonania przeglądu gwarancyjnego.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane