RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ONLINE

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Merkator Sp. J. A.M. Bubik z siedzibą w Gliwicach na ulicy Myśliwskiej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147212, NIP: 631-10-29-865, REGON: 272762443, adres e-mail: marketing@merkator-gliwice.pl.

Jak można skontaktować się z Merkator Sp. J. A.M. Bubik w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Merkator Sp. J. A.M. Bubik wyznaczyło inspektora ochrony danych, który odpowie na pytania związane z ochroną danych osobowych, udzieli wyjaśnień i zrealizuje żądania wykonania praw. Inspektorem ochrony danych jest pan Wojciech Biliński. Z inspektorem można się skontaktować:

  1. korespondencyjnie – kierując zapytania na adres: Merkator Sp. J. A.M. Bubik, ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
  2. drogą korespondencji elektronicznej pod adresem: marketing@merkator-gliwice.pl

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarza Merkator Sp. J. A.M. Bubik w związku ze świadczeniem usług
(rejestracja numerów seryjnych maszyn celem przedłużenia gwarancji, subskrypcja SMS).

REJESTRACJA KONTA KLIENTA

CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Dane osób, które zarejestrowały swoje konto na firmowej stronie celem wykonania przedłużenia gwarancji.

W JAKIM CELU

W celu wykonania Umowy świadczenia usługi przedłużonej gwarancji, zgodnie z Warunkami Gwarancji. W tym w szczególności w celach weryfikacji danych podanych przy rejestracji, przechowywania informacji o zakupionych maszynach i ich numerów seryjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Warunki Gwarancji zakupionych maszyn.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

SUBSKRYPCJA SMS

CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Dane osób, które zarejestrowały swoje dane poprzez formularz Subskrypcja SMS.

W JAKIM CELU

W celu wykonania Umowy świadczenia usługi informacyjnej Subskrypcja SMS.

PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Usługi Subskrypcja SMS.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy.

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?

  1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym firmom zewnętrznym. Merkator Sp. J. A.M. Bubik nie powierza przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BBK.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

  1. Prawa do sprostowania - Korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
  2. Prawa do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionując prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
  3. Prawa dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
  4. Prawa do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.
  5. Dodatkowo, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Żądania wykonania praw należy kierować do naszego Inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umów.

 

REJESTRACJA ECHO

ZAREJESTRUJ SWOJE ECHO

Uzyskaj przedłużoną gwarancję! Wystarczy zarejestrować swoje ECHO. Więcej informacji uzyskasz klikając na przycisk.
REJESTRACJA ECHO

Newsletter SMS

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami Echo!

Zapisanie swoich danych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Usługi.